Конференция за бъдещето на Европа: втори набор от идеи на гражданите ще бъдат обсъдени по време на пленарната сесия на Конференцията

Конференция за бъдещето на Европа: втори набор от идеи на гражданите ще бъдат обсъдени по време на пленарната сесия на Конференцията

0 коментара
2033.png

Конференция за бъдещето на Европа: втори набор от идеи на гражданите ще бъдат обсъдени по време на пленарната сесия на Конференцията

Идеите за ЕС в света и миграцията, икономиката, социалната справедливост и работните места, както и за културата, младежта, спорта и цифровата трансформация ще бъдат разгледани на 11-12 март четиридесет препоръки бяха изготвени от Европейския граждански панел по темата "ЕС в света/миграция", която проведе среща на 11-13 февруари 2022 г. в Маастрихт, Нидерландия, и 48 препоръки от панела по темата "по-силна икономика, социална справедливост и работни места/младеж, спорт, култура/цифрова трансформация", който приключи работата си на 25-27 февруари в Дъблин, Ирландия. Тези препоръки, както и идеите по същите теми, произтичащи от националните граждански панели, организирани от държавите членки, сега ще бъдат представени и обсъдени на пленарната сесия на Конференцията в Европейския парламент в Страсбург.

Кога: 11 март 2022 г., петък - 12 март 2022 г., събота (подготвителните срещи, срещи на работните групи и политическите групи)

Къде: Европейският парламент в Страсбург, с присъствено и дистанционно участие

На пленарните заседания на Конференцията се обсъждат препоръките на националните и европейските граждански панели и информацията, събрана чрез многоезичната цифрова платформа, без предварително зададени очаквания. Въз основа на консенсус пленарното заседание ще представи своите предложения на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество и при пълна прозрачност с пленарното заседание. Дневният ред на пленарната сесия е достъпен тук.

Панелите избраха 80 граждани (по 20 за всеки панел), които да ги представляват на пленарното заседание на Конференцията. Последната пленарна сесия се проведе на 21 и 22 януари в Страсбург. Можете да намерите повече информация за състава, целта и работата на пленарната сесия и да изтеглите всички документи, свързани със заседанието следващия уикенд, на уебстраницата на пленарните заседания на Конференцията.

Предаване на живо

Пленарните заседания на Конференцията в петък и събота ще бъдат излъчени на живо на платформата EbS+. Запис с екстракти от заседанията ще бъдат достъпни след приключването му на платформата EbS. Пленарните заседания могат да бъдат проследени на живо и нацифровата онлайн платформа на Конференцията, както и на мултимедийния център на Парламента, като след приключването на събитието ще бъдат на разположение за изтегляне записи от него.

Дневен ред на разискванията на отделните теми:
11/03/2022, 12:15 - 14:30 ч. българско време: Младеж, образование и култура
11/03/2022, 15:30 - 18:15 ч.  българско време: Ролята на ЕС в света
12/03/2022, 09:30 - 11:50 ч.  българско време: По-силна икономика, социална справедливост, работни места
12/03/2022, 12:15 - 14:30 ч.  българско време: Дигитална трансформация
12/03/2022, 15:30 - 18:00ч. българско време: Миграция

Контекст

Четирите европейски граждански панела са процес, ръководен от гражданите, и крайъгълен камък на Конференцията за бъдещето на Европа. Около 200 европейци на различна възраст и с различен произход от всички държави членки се срещнаха във всеки панел (присъствено и дистанционно), за да обсъдят и приемат препоръки относно сегашните и бъдещите предизвикателствата за Европа. По време на техните обсъждания се взема предвид приносът на гражданите, събран от цяла Европа чрез многоезичната цифрова платформа и чрез прояви, проведени в държавите членки, и подкрепен от презентации от изтъкнати представители на академичните среди и други експерти.

Приносът на гражданите на ЕС към Конференцията, изпратен чрез многоезичната цифрова платформа до 20 февруари, ще бъде включен в окончателния доклад на 17 март. Гражданите все още могат да изпращат становища на платформата, за да може дебатът да продължи онлайн. Приносите, внесени след 20 февруари, могат да бъдат включени в окончателния доклад след 9 май.