Миграционната политика на ЕС

Миграционната политика на ЕС

0 коментара
2039.jpg

Миграционната политика на ЕС

Семинар за журналисти на тема „Новата миграционна политика на ЕС: накъде и кога? проведе Бюрото на ЕП в България

Събитието се проведе присъствено в Дома на Европа както и онлайн в платформата Zoom и беше открито от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България.

На живо в залата анонс по темата направи Емил Радев (ЕНП), заместник председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), а Елена Йончева (СиД), която е член на същата комисия и докладчик по резолюцията за новата Агенция на ЕС в областта на убежището се включи онлайн . Също онлайн се включи и експерт от Европейската комисия, г-жа Мюлер.

Емил Радев информира, че действащата система сега ( Дъблинския регламент ) за убежище и миграциш съществува повече от 20 години, но никога досега не е ползвана.. Директивата намалява рисковете от претоварването ннационалните системи, но следва да бъде променена , съгласно променените условиш.

Бяха обсъдени въпросите, бави ли се приемането на Новия пакт за миграцията и убежището; който трябва да замени Дъблинския регламент; има ли шанс за постигане на консенсус и кога – както в ЕП, така и в Съвета; какви са новите правомощия на Агенция на ЕС в областта на убежището и как тя може да помогне на държавите членки; какви са възможностите за легална миграция в ЕС и какво предстои; как ситуацията в Украйна ще се отрази на политиката на ЕС в сферата на миграцията и убежището..

Работи се за създаване баланс между Солидарност и Отговорност, процесът не е лек.

Важно е подходът към миграцията да е цялостен. Сега е важно бързо да се усвоят Фондовете за поемане бежанския натиск от Украйна, както и за създаване условия за бързо поемане от висококвалифицираната работна ръка.

Модератор на събитието беше  Милена Милотинова, водещ на предаването “Брюксел 1” по телевизия Bulgaria ON AIR.

[widgetkit id="36"]