Започна регистрацията за конкурса "Дигитални новатори в образованието" за 2022 г


Конкурса за учители се организира от БАИТ за трета поредна година.

Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигиталното съдържание и по-широкото навлизане на информационните технологии в образованието, подпомагащи учебния процес във всички учебни дисциплини.

В конкурса могат да участват всички учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на БАИТ http://www.bait.bg/

Кампанията и церемонията по награждаването се провеждат под патронажа на Министъра на образованието и науката.

С пълния текст можете да се запознаете Тук.. http://www.bait.bg