Призив от Асоциация на индустриалния капитал в България


АИКБ изпрати Призив до председателя на НС и до всички парламентарни групи на 46-то Народно събраниe, за спешна необходимост от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г., във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).,

В него се казва: „Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обръща към Вас в качеството си на представителна на национално равнище работодателска организация, която представлява над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души, над 90 браншови организации, представляващи три четвърти от икономическите дейности в страната и мрежа от регионални структури, покриващи повече от две трети от общините в страната.

Обръщаме се към Вас с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на Република България за 2021 година. Едва ли е необходимо да се обяснява пространно защо е необходима тази актуализация – въпросът отдавна се дискутира на всички нива на държавното управление и сред социалните партньори. Всички знаят, че ако бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като такъв развой на нещата може да има катастрофални последици.

Ние отлично разбираме сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна власт в страната, който очевидно поглъща огромна енергия и време. Нещо повече – ние искрено желаем политическите сили и народните представители да се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на икономиката на страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. Достатъчно е да се погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за промишлеността, за да стане ясна острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт.

Това обаче е въпрос, който е изцяло в ръцете на политическите сили и е съответно и тяхна отговорност. АИКБ искрено желае успех на народните представители и на политическите сили в тази процедура.

Налага се обаче да се отдели време и за някои действия, изрично изискващи санкция от страна на законодателната власт, след които актуализацията на бюджета е несъмнено на първо място.


ПРИЗИВА можете да прочетете ТУК ...