ББР стана член на Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК)


За да насърчи двустранните бизнес отношения, ББР стана член на Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК). Камарата е създадена през 2004 г. и обединява над 240 френски, български и международни компании.

„Потенциалът за задълбочаване на търговските отношения между България и Франция е сериозен, но има нужда от допълнителен стимул за развитието на бизнес проектите“, заяви изпълнителният директор на Българската банка за развитие Николай Димитров.

Франция е сред водещите външнотърговски партньори на България, като най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността, следвани от финансите, търговията, съобщенията, строителството и банковия сектор.

Търговският оборот между двете страни бележи ръст от 7,9% през деветте месеца на миналата година. ББР ще си взаимодейства с ФБТИК в насърчаването и реализацията на проекти между български и чуждестранни фирми в приоритетни сектори като малък и среден бизнес, инфраструктура, големи проекти от национално значение и други. Сред ключовите приоритети на банката е управлението на програма за финансиране на експорта с цел насърчаване на външната търговия на България.

ББР е най-добре позиционираната банка у нас за привличане на средства от международни финансови институции, партньор е на Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа, Скандинавската инвестиционна банка, KfW Германия, Китайската банка за развитие, Черноморската банка за търговия и развитие, Японската банка за международно сътрудничество и други.

Преди дни, дъщерното дружество на Българската банка за развитие „ББР Лизинг“ стана пълноправен член на Българската асоциация за лизинг (БАЛ).

Компанията „ББР Лизинг“ е създадена през 2019 година като част от Групата на ББР, за да допълни финансовите услуги, предлагани в изпълнение на мисията на банката за подкрепа на българското предприемачество.

Повече на https://bbr.bg/bg