ИАНМСП представи Анализ на дейността по интегриране на МСП на международни пазари

ИАНМСП представи Анализ на дейността по интегриране на МСП на международни пазари

0 коментара

Организираните участия на МСП в международни панаири, изложения и прояви, чрез подкрепата на ИАНМСП, са ключови за успешното реализиране на връзки и контакти с търговски партньори. С участието си в тях, предприятията успяват да привлекат интереса на чуждестранни партньори, да спечелят повече международна популярност и в резултат на това, да сключват успешни договори за износ.

Агенцията организира тези участия с финансовата подкрепа на проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

На нарочна пресконференция, експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия направиха анализ на дейността по организиране и провеждане на международни прояви и отчетоха преизпълнение на заложените в проекта за финансирането им, показатели. Повече са фирмите участвали в изложения. Повече са участниците в международни конференции и контактни борси в чувбина, повече са и участниците в международни изложения в България, наблюдава се ръст на сключените договори за износ.

Пресконференцията беще открита от и.д. изпълнителен директор на ИАНМСП – д-р Александър Минев а презентация на резултатите по проекта към момента, както и данни от проведената анкета, относно дейността на ИАНМСП представи координаторът на проекта– Мирела Тасева.

Повече на https://www.sme.government.bg