Споразумение за сътрудничество подписаха министрите Боил Банов и Красимир Вълчев


Идеята е за провеждане на част от учебните занятия в „естествена среда“, в музеи и галерии. Искаме децата да опознаят историята и природните науки. Когато учениците посещават музеи те се срещат с музейни специалисти, изследователи. Историята е част от образованието, заяви след подписването министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му провеждането на часове в музеите допълнително би спомогнало за предизвикване на интереса на учениците и към учебното съдържание, и към науките.

Министърът на културата Боил Банов отбеляза, че партньорството между музеите и училищата ще е ценно за възпитанието в родолюбие, национална идентичност и отговорно отношение на учениците към паметниците на културата.

Повече на https://www.mon.bg/bg/news/3176