АИКБ – активен партньор на Българското Председателство


Председателят на АИКБ, Васил Велев и министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС, Лиляна Павлова подписаха споразумение за партньорство по повод на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

И двете страни се обединиха около становището, че Споразумението е израз на реалното сътрудничество между държавата и предприемачите у нас за подготовката и осъществяването на Българското председателство. Споразумението отчита необходимостта от активното участие на българския бизнес в тези дейности, както и факта, че българските производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги ще популяризират най-добре страната като домакин- сред останалите европейски държави.

В подписания документ АИКБ приема да съдейства за осигуряването, посредством спонсорство, на стоки или услуги за осъществяване на Председателството.

Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица – членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги - предмет на спонсорството, ще се подават до Министерството чрез АИКБ.

Повече на http://bica-bg.org