Приемната за граждани на МТСП вече е „едно гише“


„Обединената приемна ще улесни обслужването на граждани, ще спести време и ще повиши качеството на услугата. В нея „на едно гише“ ще бъдат обслужвани граждани от експерти на различните агенции към министерството – Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Държавната агенция за закрила на детето и Главната инспекция по труда“, съобщи пред медии днес, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Работата на едно гише ще предостави възможност за улесняване и синхронизиране на дейности по случаи, които са гранични и изискват компетентността на експерти от различните агенции. Така например, хората, които получават социални помощи, ще бъдат обслужвани и от експерти на Агенцията по заетостта, като целта е по-бързо да им бъде намерена работа или да бъдат включени в обучение или преквалификация.

Приемната за граждани в сградата на Министерството на труда и социалната политика работи всеки ден с работно време от 08:00 до 17:30 часа. Калфин oбяви още, че Министерството на труда и социалната политика стартира нов информационен проект – „Вие и Европа“ (www.vieievropa.eu). Целта на проекта е да предоставя актуална, интересна и полезна информация, свързана с формирането на европейски социални политики. В допълнение на това е и секцията „Вашите права в ЕС“, в която може да бъде намерена полезна информация, свързана с правата на българите при работа или временно пребиваване в страна-член на ЕС.

„Със старта на този проект бихме искали да станем още по-полезни и още по-информативни за гражданите. Всички политики, които МТСП води в Европа, както и всички социални политики, които се формират в ЕК и имат отражение на местно ниво, ще намерят място в този информационен бюлетин. Този бюлетин е част от стратегическото планиране и подготовката на МТСП за предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018г.“.