Ниските температури традиционно водят до ръст в потреблението и сметките за ток


ЧЕЗ призовава към разумно и отговорно потребление

С рязкото понижаване на температурите в последните дни, потреблението на електроенергия се повиши. Товарите по мрежата на ЧЕЗ се увеличиха средно с 24% в сравнение с предходните дни. За съжаление, процентът на домакинствата в България, които се отопляват на електричество, е значително по-висок от този в останалите страни от Европейския съюз. Статистиката показва, че през зимата консумацията на електроенергия традиционно отбелязва ръст от 30-40% спрямо потреблението през септември. Това се отразява и върху размера на месечните фактури.

Консумацията е основен фактор при формиране на сметката за ток. Затова, ЧЕЗ отново призовава към разумно и отговорно потребление и съблюдаване на принципите на енергийната ефективност.

За да подпомогне своите клиенти при посрещането на разходите им за електроенергия през отоплителния период, от няколко години ЧЕЗ предлага услугата „Персонален съветник“. Благодарение на продукта потребителите, които имат нужда от разсрочване на плащанията, могат да получат индивидуален план за плащане на вноски, съобразно индивидуалните им възможности. Клиентите, които искат да заявят услугата „Персонален съветник“, могат да го направят чрез заявление в Центровете за обслужване на клиенти в Западна България.

ЧЕЗ Отвори нов център за обслужване на клиенти

Той се намира на бул. „България” 98 в София и замества досегашния офис на ул. „Христо Матов” 9 в квартал „Лагера“. Центърът за обслужване на клиенти на бул. „България” разполага с изцяло ново обзавеждане и оборудване. Той ще работи със съвременна система за управление на опашките, за да подсигури по-бързо обслужване и персонално отношение към клиентите. Системата позволява на всеки потребител да постави оценка за удовлетвореността от обслужването, веднага след като е обслужен. За посетителите на новооткрития ЦОК ще се грижат 10 квалифицирани служители на дружеството.

Допълнителна информация за предлаганите от ЧЕЗ услуги и възможности на уеб страницата www.cez.bg, в Центровете за обслужване на клиенти и на денонощната информационна линия 0700 10 010.