ДФЗ обобщи усвояването на европейските земеделски фондове за период 2007 – 2013 г.

ДФЗ обобщи усвояването на европейските земеделски фондове за период 2007 – 2013 г.

0 коментара

Изпълнителният директор Румен Порожанов направи презентация, в която акцентира върху рекордното усвояване от 99% на земеделските фондове от Разплащателната агенция през 2015 г. Изплатените над 3.3 милиарда лева са по различните схеми и мерки на Директните плащания, Програмата за развитие на селските райони; ОП „Рибарство“; селскостопанските пазарни механизми, държавните помощи и др. Само приоритетният сектор „Животновъдство“ е получил над 273 млн. лева от Европейския съюз и от националния бюджет през 2015 г.

На събитието в ДФЗ присъстваха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните Десислава Танева. „Исках лично да дойда, за да ви кажа, че всички вие направихте чудеса и заслужавате да бъдете похвалени, каза Борисов. Поздравявам ви и за стриктните финансови корекции, защото ДФЗ се наблюдава и от Брюксел и трябва да бъдете безмилостни. Продължавайте в същия дух – коригирайте, режете тези, които не са изправни – това събужда доверие и в Европа, и в нас. На практика крайният резултат са милиарди за тези, които работят честно и почтено“ добави Премиерът.

Искам да поздравя всички колеги – работихме в добра и постоянна комуникация, благодарение на което са и резултатите, каза министър Танева. Тя допълни, че индикативният график е качен на сайтовете на институциите, ясен е и графикът за директните плащания. „Земеделският сектор може да очаква директна подкрепа от близо 1,800 млрд. евро европейски субсидии, а 300 млн. лв. от националния бюджет са запазени за финансова подкрепа по различни схеми и мерки. Живеем във време на огромни предизвикателства. Геополитическите спорове се отразяват икономически много силно на земеделския бранш. Предизвикателството пред нас за тази година е ресурсът, с който разполагаме, да бъде разпределен за подпомагане по най-добрия начин, за да има най-висок ефект. Надявам се, че с екипа на ДФЗ отново ще бъдем ползотворни в намирането на най-добрите решения в обхвата на ресурса, с който разполагаме. Парите не са панацея – наистина сме в тежка ситуация, въпросът е да намерим най-добрите решения, да ги администрираме добре, както това направи ДФЗ през тази година, за да бъдем най-полезни и да подкрепим сектора“, обобщи министър Танева.

Над 3000 заявления бяха разгледани само през последните 3 месеца във Фонд „Земеделие“ и положените извънредни усилия доведоха до добрия резултат.

От 11 януари стартира договорирането по подмярка 6.1, а до средата на февруари ще бъдат подписани договорите до бюджета от 35 млн. евро, анонсира изпълнителният директор Румен Порожанов. По отношение на забавянето на разглеждането на подадените заявления по подмярка 6.1 Порожанов обясни, че в края на 2015 г. приоритет за Фонда беше разплащането на реализираните проекти по ПРСР 2007-2013 г. Забавянето се дължи и на констатирани, по време на проверките, при някои проекти порочни практики. Такива проекти ще отпаднат, категоричен е Порожанов.

Той допълни, че се прави анализ на ситуацията по подмерки 4.1 и 4.2 във връзка с големия брой подадени проекти, с многократно надвишаващи определения бюджет заявени разходи. Предвид огромния интерес към подмерките, след всеки прием е направен анализ и са взети решения за промени в условията уточни Десислава Танева. И двете подмерки са включени в индикативния график за прием и през 2016 година, като те ще бъдат отворени при променените вече условия. Според ръководствата на МЗХ и ДФЗ, така ще бъде задоволен целият инвестиционен интерес на земеделския бранш.