Връчиха първите договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“


Божидар Лукарски и Томислав Дончев, в присъствието на премиера Бойко Борисов, връчиха първите подписани договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период. Министър-председателят се обърна към предприемачите, с одобрените за финансиране проекти, с думите - "Работете. Ръстът от 3% на икономиката не ни задоволява и се надяваме новата година да стигнем до 4,5%". "Желая ви тези пари да ги похарчите по най-добрия начин - за иновации".

Дончев поздрави присъстващите и поясни, че целта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е след изпълнение на проектите да се видят нови работни места, повече продажби и видими резултати в счетоводния баланс на фирмите. „Целта на програмата не е малък брой фирми да постигнат отлични резултати, а финансирането да стигне до колкото може повече фирми. „Договорите, които връчваме днес са израз на поетия ангажимент от правителството за подкрепа на българския бизнес. Те ще осигурят финансов ресурс за над 200 малки и средни предприятия, което ще помогне на фирмите да подновят техническия си капацитет и да осигурят заетост“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски и отбеляза, че интересът към първата процедура е бил изключително голям.

В рамките на първия краен срок са подадени 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. От тях одобрени за финансиране са 202 проекта на стойност 116,4 млн. лева в рамките на бюджета на процедурата. Още близо 500 проекта отговарят на финансовите и технически критерии и за тях ще се търси възможност за допълнително финансиране. 57 от проектите за "Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОПИК са от Северозападния район, където се отчита повишен интерес от страна на бизнеса. С тези европейски средства фирмите ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да увеличат производство и да осигурят нови работни места,. От тук нататък топката е в полето на предприемачите“ каза министър Лукарски. Той призова бизнесът да изпълнява коректно проектите си и изрази надежда, че няма да се стигне до налагането на финансови корекции.

Вече има 229 одобрени проекта по втория краен срок на процедурата - за подобряване на производствения капацитет от високотехнологичните и средно високотехнологичните предприятия. Те също трябва да получат своите договори до края на януари, съобщи министърът. По третият краен срок, за предприятия в секторите на интензивни на знание услуги, са подадени 203 проекта. В момента се оценяват тези предложения. До края на месеца ще бъде отворена и процедурата за внедряване на иновации на стартиращи предприятия.

Повече на http://www.mi.government.bg