От 14 декември до 29 февруари 2016 г, се кандидатства за разсрочване на кредити в сектор „Животновъдство“


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за разсрочване на кредити в сектор „Животновъдство“. От 14 декември до 29 февруари 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж.

Новото отсрочване на дължимите главница и лихва е до 25 ноември 2016 г., при лихва от 4%, но не по-малка от референтния лихвен процент за страната към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита.

Заявления могат да подават:

  • Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
  • Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
  • Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2014/2015 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът и имат регистриран животновъден обект.

Започна и изплащането на първия транш от 19 млн. лева субсидии за подпомагане по Схемата за говеда и биволи, необвързана с производството. Близо 6 000 земеделски стопани ще получат финансова подкрепа по схемата. Право на подпомагане имат фермери, които към последния ден за подаване на заявления отглеждат в стопанствата си минимум 70% от референтния брой животни, съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Размерът на ставките е определен със заповед на министъра на земеделието и храните и предвижда 195 лв. за говеда и 340 лв. за биволи. Вторият транш от субсидията ще бъде преведена на стопаните през януари.

Повече на www.dfz.bg