Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2022 г. е проектът Лятна академия „Перспективи“


Всяка година, както вече писахме, Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора. Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 27 проекта се определят тримата лауреата на европейската награда.

Проектът Лятна академия „Перспективи“ ще представя България на 15-ото ежегодно издание на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2022 г. Той има за цел да включи студенти от европейски университети в живота на малките общности в България, които да ангажират свободното време на младите хора в образователни дейности, създавайки по този начин нови възможности за социализация.

Българското национално жури, съставено от членовете на Европейския парламент Андрей Ковачев (ЕНП), Цветелина Пенкова (С&Д), Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа), Андрей Слабаков (ЕКР) и председателя на Националния младежки форум Мирослав Цеков, избра проекта за победител измежду 14 кандидатури от България. Според журито участието в проекта на млади хора не само от държави в ЕС (България, Испания, Франция), но и извън него (Украйна, Бразилия) допринася към самобитността и многообразието на проекта, като едновременно с това по достъпен и оригинален начин се популяризират общочовешки ценности, идеи и постижения.

През 2021 г. национален победител за България беше проектът  „Модел Европейски съюз София 2021“, а през 2020 г. страната беше представена от проекта „Лечение без граници“.

Европейско жури, съставено от трима членове и председателя на Европейския парламент, и четирима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, ще излъчи победителя измежду всички проекти, отличени от журитата на национално равнище.

Наградата за най-добър проект е 7 500 евро, втората награда е 5 000 евро, а третата награда е 2 500 евро. По един представител от всеки от отличените национални проекти ще бъде поканен да присъства на церемонията по връчване на наградите между 23  и 26 май 2022 г. в Аахен, Германия, а тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент. Подробности могат да бъдат намерени на сайта на наградата www.charlemagneyouthprize.eu.