Периодите, през които българи са работили и са се осигурявали в Либия, да се признават за осигурителен стаж за пенсия


Това бе обсъдено на среща на министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков с с временно управляващия Посолството на Държавата Либия в София Мофтах Дрени.

Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в областта на труда и социалната политика чрез подписване на Спогодба за сътрудничество в областта на социалното осигуряване и подготовката на кадри.

Една от целите на подобен документ ще е да се регламентира, че периодите, през които българи са работили и са се осигурявали в Либия, ще се признават за осигурителен стаж за пенсия. Същите права се предвиждат и за либийските граждани, работещи у нас. Министър Гьоков и посланик Дрени изразиха увереност, че по този начин ще се удовлетворят интересите на хилядите граждани, които са полагали труд в двете държави. В разговора участва и Анастас Терзобалиев, съветник по отношенията с Близкия Изток и арабските страни.

Повече на mlsp.government.bg