ЕК пита българското правителство как ще подобри нарушения социален диалог в страната ни

ЕК пита българското правителство как ще подобри нарушения социален диалог в страната ни

0 коментара

Комитетът по заетостта на ЕК организира консултации между правителствата и социалните партньори на страните –членки, предшестващи срещата на Съвета на министрите на труда.

Българските работодатели бяха представени от д-р Милена Ангелова (главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на CEEP, заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК), а държавата – от Михаил Илиев , старши експерт в МТСП.

Милена Ангелова отбеляза добрите традиции в българския социален диалог, но изрази загриженост от продължаващата практика за административното определяне на минималната работна заплата, която принуди работодателските организации – национални и браншови, да НЕ договарят повече минимални осигурителни доходи. Д-р Ангелова изрази позицията на работодателите в България за необходимостта от подобряване на участието им в Европейския семестър, посредством активното им и реално включване като партньор в работата на Работната група 31 към Съвета по външна политика, защото в момента, тяхното участие е формално и правителството не се съобразява с тяхната позиция.

Европейската комисия подкрепи тази загриженост, като запита българското правителство „как планира да се справи с влошаването на социалния диалог в страната, предвид оттеглянето на четири национално представени работодателски организации от преговорите за минимални осигурителни доходи през 2017 г.“

„Ако българските работодателски организации идентифицират определени проблеми, то по тях трябва да се намерят решения, като се ползват наличните в страната механизми и ние призоваваме българското правителство да ги ползва активно“, подчерта представителят на Главна дирекция Заетост, социални въпроси и включване –Робърт Щрос, началник-отдел „Реформи в страните“.

Повече на www.bica-bg.org