Десет български учители бяха отличени с наградата „Константин Величков“

Десет български учители бяха отличени с наградата „Константин Величков“

0 коментара
19934.jpg

В Деня на народните будители, десет български учители бяха отличени за своята работа и принос към образованието с наградата на Министерството на образованието и науката „Константин Величков“ .

„Първи ноември е празник на българското образование и просвета. В класната стая, в учебните зали в университета се случва бъдещето днес. Имаме историческата отговорност да следваме заветите на будителите и да ги предаваме на децата, учениците и младите хора“, каза в приветствието си към участниците в церемонията министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Той отбеляза, че наградата е на името на велик българин и народен будител – Константин Величков. Човек, който е книжовник, министър на просвещението и е допринесъл за духовното и обществено развитие на България.

В категория „Работа с ученици с изявени дарби“ награда получиха Мариана Анастасова тарши учител по физика и астрономия в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" в Бургас, и Ева Божурова, старши учител по природо-математически учебни предмети в ЦПЛР – НАОП "Николай Коперник" Варна.

В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ бяха наградени Илия Вълчев -педагогически съветник в Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" в Благоевград и Стефан Милчев -педагогически съветник в СУ "Пейо Яворов" в Сливен.

В категория „Постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система“ тази години наградите бяха за Пламен Динев- педагогически съветник в СУ "Христо Смирненски" в Стара Загора. Неговата работа е изключително трудна като част от екипа за обхват – в неговото училище 100 % от учениците са билингви, с ниска мотивация за учене. Но в СУ „Христо Смирненски” няма ученици, отпаднали от образователната система и Галина Сакарова, директор на Средно училище "Трайко Симеонов" в Шумен. През 2014 г. тя поема училище със затихващ прием и негативна обществена оценка към институцията, в която 98 % от учениците са от уязвими групи. В момента 89 % от учениците завършват успешно средно образование.

За „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ бяха наградени Даниел Симеонов , учител по английски език в ОУ "Неофит Рилски" в село Дерманци, община Луковит, където функционира първата по рода си в България паралелка с изучаване на кино педагогика и киноателие. Новатор, който умело трансформира учебното съдържание в интерактивни и адекватни за нуждите на 21 век методи на познание, и Венцислав Начев, учител теоретично обучение в Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. Той е с доказан принос в развитието на способностите и компетентностите на учениците в областта на компютърните, природните науки и технологии, създател е на иновативна кибер физична лаборатория по роботика и вградени системи.

В Деня на будителите, МОН връчва награди и на учители, който работят по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ - модул „Културните институции като образователна среда“. Тази година бяха отличени Иванка Ваклинова и Галина Мизова от Профилирана гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" в Пазарджик.

Повече за наградите на https://www.mon.bg