Кръгова икономика в текстилния сектор - акценти от проведена конференция


Целта на форума „Кръгова икономика в текстилния сектор: практики, решения и политики , който събра представители на властта, европейските институции, бизнеса и експерти от бранша, беше намирането на работещо решение, свързано с въвеждането на системата за разделно събиране на текстил в България. Според европейските изисквания, от началото на 2025 г. всички държави членки на ЕС трябва да събират непотребните текстилни изделия разделно, така че да не отиват в общия боклук и да се депонират.

„Опитът, който имаме в БАКТ и който натрупахме последните години с изградената система на събиране в България, и благодарение на работата ни в цяла Европа, Съединените щати и Канада, този опит можем много бързо да го пренесем и буквално за няколко години да се справим със задачата“, заяви на конференцията Севдалин Спасов, председател на БАКТ.

Председателят на УС на БСК Добри Митрев допълни, че бизнесът има огромна ползва от това ресурсите да се използват отново. „Таксата „битови отпадъци“ продължава да се начислява на база данъчна оценка на имота или отчетна стойност на активите, а не се прилага принципът „замърсителят плаща“. Това е несправедливо и по никакъв начин не мотивира населението да събира разделно. Разделното събиране на отпадъци е втората стъпка към работеща система и е с икономическо значение за всеки български гражданин. Що се отнася до текстила и обувките, когато се говори за размера на продуктовата такса, е наложително да говорим и за правилното разходване на тази такса, защото към момента липсва всякаква конкретика“, каза Добри Митрев.

„Министерството на околната среда и водите търси оптималния вариант, по който да се работи, за да се намери правилният път за всички заинтересовани страни“. Това увери зам.-министърът на околната среда и водите Николай Сиджимов. „Проблемите са много, но трябва да намерим правилния подход, така че да няма допълнително натоварване на хората с едни големи продуктови такси, но да има и достатъчно ресурс, който да позволи ефективното управление на системата“, отбеляза той. От министерството се ангажират със създаването на работна група, в която всички поставени въпроси да се обсъждат в детайл. 

Като общ резултат от срещата всички участници се обединиха около нуждата от създаването на пътна карта – стратегически документ за сектора, който да определи кога и как да се случва поетапното интегриране на европейските политики и практики. МОСВ се ангажира да активира темата и работата по нея и, като първа стъпка, е планирано създаването на работна група, в която да има представители на всички заинтересовани страни, които заедно да начертаят плана за действия.

Форумът се организира от Българска Асоциация Кръгов Текстил и Българската стопанска камара

Вижте повече в https://www.bia-bg.com/news/view/32289