Откриха 11-ия Европейски форум на социалната и солидарна икономика


В изложението, което се провежда в Националния дворец на културата в периода 5 – 8 октомври, участват над 50 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации. В рамките на събитието ще бъдат проведени дискусии, свързани с мястото и ролята на социалната икономика, финансовите механизми за нейната устойчивост и подкрепата от държавата за развитието на сектора.

„Освен че създава работни места, социалната икономика сближава и приобщава на основата на ценности като солидарност и демократичност. Чрез нея социалните и трудови права на хората в неравностойно положение получават ясно изразено признание и защитa “. Това заяви министър Иванка Шалапатова по време на откриването на 11-ия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика, който се организира от Министерството на труда и социалната политика и Националния съюз на трудово-производителните кооперации. 

Министър Шалапатова определи форума като важна платформа за споделяне на добри практики и опит за осигуряване на достоен живот чрез заетост на най-уязвимите групи от обществото. „Уверена съм, че хората в неравностойно положение със своите специфични способности са богат ресурс за българската икономика, който всички заедно можем да развием“, изтъкна Шалапатова.

В своето изказване тя припомни, че Форумът на субектите на социалната и солидарна икономика се провежда в контекста на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация.

Повече на https://www.mlsp.government.bg