Агенция по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения

Агенция по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения

19172.png

Агенция по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения, които желаят да обучават с ваучери. Кандидатстването ще бъде само електронно чрез платформа, достъпна на https://training.az.government.bg/registration.

Агенция по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения, които желаят да обучават с ваучери заети, безработни и икономически неактивни хора по програми и проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход. 

Кандидатстването ще бъде само електронно чрез разработена платформа, достъпна на https://training.az.government.bg/registration. Заявлението за включване в списъка на одобрените доставчици на обучения, както и приложенията към него се подават електронно с квалифициран електронен подпис (КЕП), като няма да се приемат заявления и документи на хартиен носител. 

Допустимо е провеждането на обучения в дистанционна и смесена форма, в зависимост от специфичните изисквания на всеки проект/мярка. 

Подробна информация относно новите условия за провеждане на обучения с ваучери може да бъде намерена на https://www.az.government.bg