Агенция по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения


Агенция по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения, които желаят да обучават с ваучери. Кандидатстването ще бъде само електронно чрез платформа, достъпна на https://training.az.government.bg/registration.

Агенция по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения, които желаят да обучават с ваучери заети, безработни и икономически неактивни хора по програми и проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход. 

Кандидатстването ще бъде само електронно чрез разработена платформа, достъпна на https://training.az.government.bg/registration. Заявлението за включване в списъка на одобрените доставчици на обучения, както и приложенията към него се подават електронно с квалифициран електронен подпис (КЕП), като няма да се приемат заявления и документи на хартиен носител. 

Допустимо е провеждането на обучения в дистанционна и смесена форма, в зависимост от специфичните изисквания на всеки проект/мярка. 

Подробна информация относно новите условия за провеждане на обучения с ваучери може да бъде намерена на https://www.az.government.bg