Асоциацията на българските работодатели призова бизнеса за туширане на цените и спиране на инфлацията

Асоциацията на българските работодатели призова бизнеса за туширане на цените и спиране на инфлацията

0 коментара
2081.jpg

Асоциацията на българските работодатели призова бизнеса за туширане на цените и спиране на инфлацията

Последната за годината пресконференция на АОБР бе заредена с позитивизъм, породен от решението на НС да се гарантират компенсациите за небитовите потребители на електроенергия през цялата 2023 г., тъй като това е в интерес на конкурентоспособността на българската икономика и на всеки български гражданин.

Това бе становището на ръководителите на Национално представените работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ.

Според председателят на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател през 2022 г. на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Добри Митрев,, това решение дава стабилност, предвидимост и по-ниска цена на ел.енергията за небитовите потребители. „Ние ще очакваме подобни решения да има и за доставките и цената на природния газ. Надяваме се в диалог да има и последващи стъпки, така че да успокоим цените на стоките“, каза още председателят на БСК. От името на АОБР той отправи призив към всички производители, търговци и вносители да калкулират в посока надолу тази промяна в цената на ел. енергията в цените на стоките и услугите, които предлаган, „защото всички сме в една лодка и заедно трябва да гребем в посока просперитета на държавата“.

Добри Митрев изрази и признателност към усилията на правителството за провеждането на тръжни процедури за природния газ, както и за успешното балансиране на цените на горивата.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев аргументира правилността на решението на Народното събрание с данни за цените на електроенергията в България и Европейския съюз.

Според него, забавянето на необходимите компенсации срещу високите енергийни цени е основната причина България да има по-висока инфлация от средната в ЕС. „Компенсациите не са подарък за бизнеса – това е връщане на част от заграбеното от предприятията“, подчерта Велев и добави, че „Пирамидата е обърната – навсякъде по света цената на дребно (за бита) е по-висока от тази на едро (за предприятията) – навсякъде, освен в България“.

„Призоваваме бизнеса да направи усилия за задържане и връщане на цените, като използва това намаление на цената на ел. енергията и като търси и други резерви. Такива усилия трябва да направи цялото ни общество, за да се укроти инфлацията и да постигнем целта България да е в еврозоната от 1 януари 2024 г. Решението за това ще се взима през м. май и в месеците дотогава ние трябва да положим усилия да отговорим на критериите за инфлацията. Това ще спомогне и за по-нататъшна конвергенция на доходите и ускоряване на икономическия растеж“, подчерта председателят на АИКБ.

„Този път правим пресконференция за нещо добро – констатираме правилни стъпки на управляващите в посока към поддържане на по-добра икономическа среда“, отбеляза председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. Той призова Министерството на енергетиката и „Булгаргаз“ да се въздържат от прилагане на клаузите в договорите с крайните клиенти „вземи или плати“, тъй като очевидно фирмите не са в състояние да изтеглят всички заявени от тях количества. Според Цветан Симеонов, прилагането на тази клауза е оборима в съда, особено от фирмите, които успеят да докажат форсмажорни обстоятелства, но не е нужно да се стига до подобни процеси.

Симеонов подчерта, че основните притеснения на бизнеса за следващата година са свързани с недостига на работна ръка, цената на суровините, енергията и транспорта. „Част от проблемите парламентът е на път да ги реши, затова има основания за по-оптимистично настроение на българския бизнес“, смята Цветан Симеонов. Той припомни, че през последните години са правени множество проучвания относно нагласите у бизнеса за приемане на еврото, и тези проучвания показват, че преобладаващата част от деловите среди одобряват присъединяването на България към Еврозоната, макар все още да са на лице и известни притеснения, свързани с потенциален ръст на цените.

От името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Ивайло Найденов (изпълнителен директор на БФИЕК) също се присъедини към изказаните благодарности към народните представители и отбеляза, че решението на НС дава предвидимост на бизнеса през 2023 г. да планира своите производства и да бъде конкурентоспособен в рамките на ЕС и извън него. Ивайло Найденов също подчерта, че компенсирането на бизнеса и на обществените потребители на ел. енергия по никакъв начин не натоварва бюджета. „Това са средства, които са платени и изработени от българския бизнес и част от тях се връщат обратно. Тази граница от 200 лв. възстановява конкурентоспособността и би подпомогнала постигането на целите за влизане в еврозоната, но и не застрашава функционирането на българската енергетика“, категоричен бе Ивайло Найденов.

Извън темата на пресконференцията, председателят на АИКБ Васил Велев постави въпроса за планираното увеличение на максималния осигурителен доход на 4200 лв. „Това е напълно безумно, икономически необосновано, и то – в момент, когато компаниите вече са направили своите бизнес разчети. Това е мощен про инфлационен механизъм, който би се задействал. Това касае облагането на висококвалифицирания труд. Това предложение би довело до ограничаване на инвестициите във високотехнологичните сектори. Всички работодателски организации възразяват срещу този подход. Ние настояваме за автоматичен механизъм, който да обвързва максималния осигурителен доход със средния осигурителен доход (2,5 пъти)“, каза председателят на АИКБ.

Той постави отново и темата за грешния подход при прилагането на европейската Директива за адекватните минимални работни заплати (МРЗ).

В заключение, председателят на БСК и ротационен председател на АОБР Добри Митрев изрази удовлетворение от факта, че последната за годината пресконференция на АОБР е заредена с позитивизъм и пожела на следващия ротационен председател на АОБР Цветан Симеонов (БТПП) всички пресконференции през 2023 г. да бъдат в тази позитивна посока.

Повече на http://aobe.bg/7564-2