Културният туризъм може да се практикува през цялата година и на цялата територия на България


Културният туризъм може да се практикува през цялата година и на цялата територия на България. Това заяви зам. министърът на туризма проф. Мариела Модева упо време на националната дискусия „Чудесата на България“ в Кърджали.

Според нея, когато представителите на държавата, местната власт, на Европейския парламент и кметовете работят заедно, е ползотворно за туристическия бранш.

Тя посочи още, че в Министерството на туризма има приемственост България да бъде утвърждавана като целогодишна дестинация. Културният туризъм е на първо място за постигане на тази цел. Министерството обръща специално внимание на регионалните брандове и на макрорамката, която се задава от Европа - включително и за новия Баухаус.

„Културният туризъм може да се практикува през цялата година и на цялата територия на България. Ние сме в туристически регион Родопи. Това, което правим като акцент в общия рекламен микс за България, е да представим културния туризъм, за да повишим осведомеността и информираността извън страната ни, защото ние се заблуждаваме, че всеки е запознат с наследството, което притежаваме, но това не е така. При моите срещи с различни посланици те казват, че България не е така разпознаваема като Италия и Гърция“, заяви заместник-министър Модева.

По думите й културният туризъм създава условия у нас да идват хора с по-висок социален статус. Тези туристи трябва да се превърнат в посланици на България. Формирането на образа на дестинация България не се осъществява само по официалните канали. Ако в новините се виждат негативни неща, език на омразата, нестабилност, ясно очертани линии на разделеност - това отблъсква и туристите, и инвеститорите, смята проф. Модева.

Проф. Модева обърна специално внимание на плана за развитие на културния туризъм и разработени регионални брандове. Нова стратегия е - България чрез добрия си туристически продукт да бъде представена на перспективни пазари чрез дигитални платформи. Екипът на министерството на туризма е отворен за сътрудничество, за подготовка на проекти, но без взаимодействие с министерството на културата и без местната власт няма как да бъдат реализирани маршрутите за културен туризъм.

На събитието в Кърджали, проф. Модева подчерта, че за да останат младите хора в България,“ трябва регионите да се развиват така, че младите да пътуват, но и да се завръщат в нашата страна“.

Повече на https://www.tourism.government.bg