Министър Даниел Лорер връчи сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Интуитив Сърджикал“


Международната компания е лидер в производството на техника за роботизирана хирургия и минимално инвазивни грижи и ще инвестира 84 млн. лв. собствени средства в изграждане на най-модерен производствен обект в Първомай, област Пловдив, за 3D ендоскопи за роботизирана хирургия. в резултат на проекта първоначално ще бъдат открити над 100 нови работни места.

Инвестицията е с цел подобряване на пазарната конкурентоспособност и възможността за увеличаване на мащабите за растеж в бъдеще. Проектът включва производство на микрооптика, кабелни комплекти, модерни процеси като лазерно заваряване и микрозапояване, както и сглобяване.
Министър Лорер посочи, че това е поредният пример за привличане на международни компании, които разкриват иновативни и високотехнологични производства в България.

„С този проект, само за последните четири месеца, по ЗНИ са сертифицирани 11 проекта (7 - клас А, 3 - клас Б и 1 - приоритетен проект) с общ размер на планираните инвестиции 231,08 млн. лв., които ще разкрият над 1500 нови работни места“, подчерта Лорер. От тези проекти - осем са извън столицата, в това число три в общини с безработица над средната за страната, а шест от тях се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

„Интуитив Сърджикал“ планира разширение в България с цел засилване на присъствието си в Европа. Новото съоръжение ще увеличи производствения капацитет на 3D ендоскопи, използвани глобално в роботизирана хирургична система „Да Винчи“ на „Интуитив“, които до момента се произвеждат в Германия.
В началото на 2022 г. е регистрирано българското дружество „Интуитив Сърджикал България“ ЕООД, което е 100% собственост на швейцарското дружество и ще реализира инвестиционния проект.

На връчването на сертификата за приоритетен инвестиционен проект присъства и Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Повече на https://www.mig.government.bg