Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за подпомагане на туристическия сектор

Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за подпомагане на туристическия сектор

0 коментара
2022.jpg

Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за подпомагане на туристическия сектор

Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за подпомагане на туристическия сектор

Крайният срок за кандидатстване е 04.02.2022 г. в 16:30 часа.

Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност 30 млн. лв. по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях.

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия.

Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване от, 28.01.2022 г. Крайният срок за кандидатстване изтича на 04.02.2022 г. в 16:30 часа.

За да кандидатствате по схемата, тук:

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/66d49bbd-2d91-44d6-a4c4-bf3de5681181
Всякакви уточнения и въпроси по схемата могат да бъдат задавани в писмен вид, на следната електронна поща: [email protected]