Заключителна пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа за одобряване на предложенията


На 29 и 30 април пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа ще се събере за последен път в Страсбург, за да финализира своите предложения.

След две сесии (в края на март и началото на април), на които бяха обсъдени проектодокументи, внесени от деветте работни групи, пленарната сесия на Конференцията ще одобри окончателния набор от предложения. Те ще бъдат приети с консенсус. Пленарното заседание в събота ще бъде посветено на обратната връзка с представителите на гражданите и техните позиции по предложенията.

Предложенията обхващат следните теми:

- Здравеопазване
- Европейска демокрация
- Миграция
- Ценности и права, върховенство на закона, сигурност
- Образование, култура, младеж
- По-силна икономика, социална справедливост и работни места
- Изменение на климата и околна среда
- ЕС в света
- Цифрова трансформация.

Научете повече за състава, целта и работата на пленарната сесия и свалете всички съответни документи (включително дневния ред) за предстоящия уикенд от уебстраницата на пленарната Конференция. Изпълнителният съвет ще представи окончателния доклад от Конференцията на председателите на институциите на ЕС на 9 май в Страсбург.

Контекст Проектопредложенията на пленарната сесия се основават на препоръките, направени от европейските граждански панели, на информацията, получена от националните панели, и на идеите, събрани чрез многоезичната цифрова платформа, както и на обмена на мнения, проведен по време на предишните пленарни сесии на Конференцията и на заседанията на работните групи.

Повече за ЕП на https://www.europarl.europa.eu/news/bg