Международната конференция Произвеждай мода в Европа


Събитието ще се проведе между 13 и 15.10.2021 г. в хотел “Новотел”,, София, бул. Цариградско шосе 115.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство с Българската Асоциация за тексти, облекло и кожи (БАТОК) оргатизира Международна конференция EUROSHORING FOR FASHION: „Произвеждай мода в Европа”.

Очаква се участие на производители от сектора на текстил, облекло и кожи от Белгия, Нидерландия, Италия, Великобритания, Ирландия, Дания, САЩ и Австралия.

Фокус на конференцията ще бъде темата “Кръгова и зелена икономика в бранш текстил, облекло и кожи”, като ще представи възможностите за иновации и дигитализация на бранш текстил, облекло и кожи в България.

Повече за събитието вижте

ТУК https://www.infobusiness.bcci.bg/event-21-9-2021631.html