Кръгла маса обсъди мерки за ограничаване на измамите с болничните листове


Асоциация на индустриалния капитал в България настоява, по примера на повечето европейски страни. при изплащане на болничните да се въведе период на изчакване.

„Решението първите три дни от болничния лист да се изплащат от работодателя беше взето през 2010 г. като временна, антикризисна мярка, която тогава бизнесът подкрепи. През последните години, обаче, ясно се вижда, че с нея се злоупотребява. Защото води до изгодна и безнаказана кражба. Един работник, ползващ неправомерно болничен лист, реално получава почти същата сума, каквато би получил, ако ходи на работа. Тази икономическа изгода е в основата на злоупотребите, в резултат на които мнимите болни ограбват труда на своите колеги“, заяви председателят на АИКБ, Васил Велев по време на кръглата маса на тема „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен“.

АИКБ представи данни, че болничните листове, изплатени от НОИ през 2018 г., са нараснали ДВА ПЪТИ спрямо 2013 г. В периода 2016-2018 г. са били установени близо 10 000 нарушения, но наказаните лекари са едва 20. Най-много болнични листове спрямо наетите се издават в областите Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник, Габрово и Пазарджик, а най-нисък процент - в областите Добрич, Шумен и Видин.

Васил Велев предложи и втори вариант, при който първите два дни да са изчаквателни, третият и четвъртият ден да се поемат от работодателя, а НОИ да поеме изплащането на обезщетенията след четвъртия ден.

Бисер Петков заявп,че трябва да се търсят взаимоприемливи за всички страни решения, които да ограничат злоупотребите. Той предложи да се разгледа възможността за ограничаване на максималния брой дни, еднократно и общо годишно, за които личните лекари да могат да издават болнични листове.

Данните на НОИ също показват сериозно увеличение на разходите за обезщетения за временна нетрудоспособност, след като на годишна база стойността на изплатените болнични е над 550 млн. лв. при общо малко над 2.2 млн. наети лица на трудов договор. От тях се вижда още, че от 2012 г. има постоянен ръст на изплатените суми за болнични, Според управителя на НОИ Ивайло Иванов определено трябва засилване на контролната дейност, като може да се мисли и за вариант, в който бъде въведен период на изчакване, който да не се прилага при тежки заболявания.

Председателят на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм Петър Кънев предложи кратък период на изчакване, след който да се включат с изплащането работодателите, а след това НОИ,. Той изтъкна че в 19 държави, сред които Швеция, Ирландия, Австрия, Испания, Италия, Франция, Холандия, Португалия и др., има всеобщо или частично изчакване от 1 до 7 дни преди да започне изплащането на краткосрочни обезщетения по болнични листове. У нас и в още 8 държави, между които Германия, Португалия, Румъния, Словакия и Хърватия няма изчакване.

Заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова акцентира на връзката на проблема с демографския проблем и поиска създаване на работна група, в която да бъдат включени представители на държавата, работодатели, синдикати и общопрактикуващите лекари, и предложението на групата да се обсъди в Националния съвет за тристранно сътрудничество.Предложението бе подкрепено и от Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов.

В дискусията, взеха участие председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев, председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика Хасан Адемов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов и други представители на законодателната и изпълнителната власт, социални партньори, работодатели и медии.

Не присъсстваха представители на синдикатите, които не бяха сред поканените, защото, по думите на Велев, тяхната позиция е ясна.

В рамките на дискусията, всички присъстващи подкрепиха идеята да се търси спешно решение на проблема.

Повече на www.bica-bg.org