Традиционната среща на Евроклуба на БТПП представи отчета и поемането на Председателството на ЕК


На срещата, организирана от Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата, бяха представени постиженията на Австрийското председателство на Съвета на ЕС и поемане му от Република Румъния. В срещата участваха посланиците на двете председателстащи страни, дипломати, представители на бизнеса, неправителствени организации и медии.

Традиционно модератор на срещата бе председателят на Евроклуба, проф. Ингрид Шикова, която подчерта постигнатото от Австийското председателство през изминалите шест месеца, както и положителните очаквания към съседна Румъния, с която България е започнала дипломатическите си отношения преди 140 години.

Н. Пр. Андреа Вике представи постигнатите резултати по време Австрийското председателство на Съвета на ЕС, като акцентира на: провеждането на форуми, посветени на климатичните промени, антисеминитизма и европейско-африканските отношения, подписването на споразумение по FRONTEX и продължаване темата за разширяване на ЕС към Западните Балкани.

Традиционната среща на Евроклуба на БТПП представи отчета и поемането на Председателството на ЕК

Н.Пр. Йон Гъля запозна участниците с приоритетите на Румънското председателство:

  • гарантиране на сближаването и кохезията в Европа, за да се постигнат устойчиви и равни възможности за развитие за всички граждани и държави-членки,
  • консолидиране на една по-безопасна Европа чрез засилено сближаване между държавите-членки на ЕС за справяне с новите предизвикателства пред сигурността,
  • укрепване на глобалната роля на ЕС чрез насърчаване на политиката на разширяване, политиката на съседство, по-нататъшното прилагане на Глобалната стратегия.

Таня Чунтова, ПР експерт в Бюрото на Европейския парламент в България, представи Платформата Този път ще гласувам https://www.thistimeimvoting.bg, включвща информация относно значението на изборите за европейската икономика и МСП и как може да ангажираме повече хора да гласуват.

В словото си при откриването и закриването на събитието, Цветан Симеонов, председател на БТПП, отбеляза, че срещите на Евроклуба обсъждат все по-интересни и значими теми от европейския дневен ред.

БТПП поддържа виждането, че законодателството на ЕС има голямо въздействие върху правилата за търговия в Единния пазар, данъчната среда, достъпа за финансиране и множество други въпроси, които пряко касаят бизнес средата у нас. Затова Палатата насърчава представителите на българския бизнес да бъдат активни по време на изборите за Европейски парламент 2019.