Проведе се XV-то Общо събрание на БСК


Делегатите на ОС приеха отчетите на Управителния и на Контролния съвет на БСК за периода 2014-2018 г., както и Бюджета и Основните насоки за дейността на Камарата за периода 2019-2023 г. Събранието направи промени в Устава и избра нови управителни органи. Радосвет Радев беше избран за председател на УС на Камарата.

Повече на www.bia-bg.com