МОН представи план за решаване на проблемите, констатирани от одита на ЕК


В писмо до МОН от края на миналата седмица, Европейската комисия (ЕК) критикува управлението и изпълнението на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Докато не бъдат отстранени, констатираните от одита на ЕК през октомври 2016 г проблеми, ще бъдат замразени междинните плащания по проектите.

ЕК посочва Нарушаване на правилата за разделение на функциите , като основен  проблем : липсата на ясно разделени организационни и контролни функции между звеното, което отпуска средства по програмата; звената, които получават пари по проекти, и звеното, което проверява изпълнението на проектите. Други проблеми са неясните критерии за сформиране на екипите за управление на проекти в МОН, както и слабостите в оценяването на проектите и в организацията на проверките по тях. Екипът на министър Николай Денков предлага на обсъждане четири варианта за разделение на функциите в МОН.

Всички варианти ще бъдат внимателно анализирани, за да се избере най-подходящият. След съгласуване с вицепремиера по европейските фондове, ще се преговаря с ЕК за намиране на приемливо решение. МОН ще допълни правилата за оценяване на проекти, за контрол по отчитане на разходите и за установяване и санкциониране на нередностите. В Управляващия орган на програмата ще бъдат привлечени опитни и признати експерти в областта на управлението на средства от Европейския съюз. Периодично ще се провеждат тестове на служителите, които ще са ориентир за нивото на подготвеност и необходимостта от допълнителни обучения.

На България ще бъде наложена финансова корекция заради проблемите, установени при одита, се казва още в писмото от ЕК. В него не е посочена конкретна сума на "глобата". Нейният точен размер ще бъде определен след преговори с ЕК. Финансовата корекция обаче не застрашава плащанията по вече започнатите проекти, включително на европейските стипендии за студенти. Санкцията ще бъде покрита от бюджета на МОН.

Повече по темата на http://www.mon.bg