Започна прием на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения


Държавен фонд „Земеделие“ започна прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, за закупуване на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния период за 2017 година. Срокът за подаване на заявленията за подпомагане на борбата с вредителите, в периода след преминаването на студовете, до набъбване на пъпките, е до 2 март. До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред фонд „Земеделие“.

Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26 май 2017 година. За тази година по схемата е предвиден финансов ресурс от общо 4 млн. лева, като остатъкът от неусвоения през пролетния период ресурс, ще бъде разпределен през ноември , за есенния етап на прилагане на помощта.

Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини.

Съгласно Регламент (ЕС) №702/2014 и изискването за наличие на стимулиращ ефект, при отчитането по схемата за борба с вредителите ще се признават документи за разходи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане.