МОН връчи  наградата „Св. Иван Рилски“ на официална церемония в Рилския манастир


Тя се провежда от 2006-а година като признание за постигнатите високи резултати в професионалната дейност на ръководители на образователни институции.

„Призванието ви е възвишено, трудно и благородно, но още по-голяма е отговорността. От вас зависи нивото на образованието, желанието на учениците да учат културата и ценностите, които се възпитават, както и добрите резултати в учението. Промяната на образованието започва от директорите“, каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова, която връчи тазгодишните призове. По думите  й,  отличените директори създават модерна образователна среда и приобщават родителите към училищния живот, а успехите, които постигат ръководените от тях училища, дават много поводи за гордост. „Вашите ученици постигат високи резултати в образователния процес. Екипите Ви работят целенасочено за формиране на умения и компетентности, свързани с динамиката на днешния ден, с професията на бъдещето. Реализирате училищни политики за иновации и за трансформации“, заяви заместник-министърът.

Номинирани тази година бяха 25 директори на образователни институции по предложение на регионалните управления на образованието. Работна група в МОН излъчи 5 – мата победители по определени критерии, сред които високи резултати в образователния процес, целенасочена работа по обхвата на децата в системата на образованието, реализиране на училищни политики за развитие на иновации, компетентностен подход, създаване на модерна образователна среда и др. Наградените получиха грамота, икона на св. Иван Рилски и парична награда в размер на 1000 лева.

Отличените директори са:  Елка Божикова – директор на Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, Асен Александров – директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София, Станчо Атанасов – директор на Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге, Татяна Василева – директор на Профилираната природо - математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ във Враца и Таня Петрова – директор на Основно училище „П.Р. Славейков“ във Варна.

Повече информация за наградените на 

https://www.mon.bg/news/petima-direktori-sa-otlicheni-s-nagradata-sv-iv…