INSAIT обяви 5 магистърски стипендии за общо 250 000 лв. за даровити студенти  от ФМИ на СУ


Стипендиите са за магистърската програма "Логика и алгоритми" във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Тази сума е осигурена от дарения и включва 5 стипендии на стойност 50 000 лева всяка за период от 18 месеца. Стипендиите насърчават изявени младежи, които да останат и намерят развитие в България в областта на информационните технологии и изкуствения интелект. 

Основната мисия на INSAIT е да позиционира България като водеща технологична дестинация в световен мащаб, място където се извършват изследвания на най-високо ниво и където се създават високотехнологични компании на базата на тези изследвания. За постигането на тази мисия е ключово изграждането на топ специалисти със силно университетско образование във фундаментални дисциплини като математика и информатика на ниво бакалавър и магистър.

Програмата "Логика и алгоритми" предоставя фундаментални знания в сферата на формалната логика, които са основополагащи за по-нататъшно развитие в редица изследователски направления. Пример за едно от тях е сферата на математически методи за проверка на изправност и сигурност на компютърни програми и изкуствен интелект, сфера с капиталов дял от стотици милиарди и в която INSAIT работи усилено. 

Новата инициатива на INSAIT е само част от общите дейности между  INSAIT и ФМИ, структури на Софийския университет. Само преди 3 месеца INSAIT обяви стипендиантската програма “Explorer” с бюджет от над 1 милиона лева. Програмата има за цел да задържи талантливите деца в България, като предоставя стипендии от 2 000 лева на месец за целият период на бакалавърското им обучение във ФМИ, специалност “Информатика”. Тази програма, както и магистърските стипендии, които стартират, са осигурени от частни дарения, предимно от технологичния сектор.