Националният фонд „Култура“ обявява за кандидатстване три свободни стажантски позиции, предназначени за студенти, които се обучават в направления „Изкуства“ и „Социални, стопански и правни науки“ във висши учебни заведения в страната


Националният фонд „Култура“ обявява за кандидатстване три свободни стажантски позиции, предназначени за студенти, които се обучават в направления „Изкуства“ и „Социални, стопански и правни науки“ във висши учебни заведения в страната. Срокът за кандидатстване е до 9 май 2024г.

НФК обявява 3 свободни позиции за студентски стажове.

Стажантите ще могат да се запознаят отблизо с работата на Националния фонд „Култура“. Задачите им включват мониторинг на проекти в областта на културата, участие в работни процеси по провеждане на конкурси за финансиране на културни проекти, изготвяне на презентации и материали в помощ на кандидатите за финансово подпомагане от Фонда, както и подпомагане на други текущи дейности.

Срок за кандидатстване: 23.03.2024 - 09.05.2024

Начална дата на стаж: 01.07.2024

Крайна дата на стаж: 30.09.2024

Продължителност на стажа: 20 работни дена

Кандидатстването се осъществява през портала за работа в държавната администрация: https://jobs.government.bg/PJobs/practiceExtList.jsf

Целта на програмата е да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. Програмата се провежда в съответствие със Закона за администрацията и Наредбата за студентските стажове в държавната администрация