Министър Милошев призовава народните представители да покажат реална грижа за българския туризъм


В петък, на първия парламентарен контрол, министър Евтим Милошев призова българския парламент да предприеме спешни действия и гласува промяна в Закона за чужденците в Република България.

Ако промяната бъде приета, ще се удължи  престоят на сезонните работници в България от трети страни – от 90 на 180 дни в рамките на 12 месеца от първоначалната регистрация, без да се налага те да напускат територията на страната, за да кандидатстват за удължаване на визата.

С промените одобрените чужденци от страни извън Евросъюза, в чието лице туристическата индустрия  вижда възможно решение на сериозния проблем с липсата на кадри за летния сезон, ще остават при същия работодател или да го сменят за срока на действие на новия си трудов договор.

„Тази седмица предстои сериозна работа и е последен  шанс народните представители да покажат реална грижа за българския туризъм. Аз ще направя всичко възможно в рамките на своите правомощия и ги призовавам те  да одобрят промените във внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.Поправката  в него ще отключи възможността за работодателите сезонните работници от трети страни да подпомогнат успешното протичане на предстоящия летен  сезон,“ подчерта министър Евтим Милошев в парламента в петък.

Повече на https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini