Най малко 30% от пластмасовите опаковки ще трябва да се рециклират от 2030г.


Това е регламентирано в новото Европейско законодателство за опаковките и отпадъците 

По темата се проведе Кръгла маса, организирана от Браншова асоциация Полимери с институционалната подкрепа на Българската стопанска камара и подкрепата на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Сред участниците бяха екип от  дирекция УООП на МОСВ, Александре Данжис - Вицепрезидент по глобални корпоративни въпроси на GreenDot, Винченцо Лумиа - Директор на Federchimica PalsticsEurope Италия, Антонело Чиоти – Президент на Petcore Europe, представители от институции и бизнеса.

Европейският парламент въвежда изисквания, задължения и ограничения, касаещи не само европейската полимерна индустрия – производители и преработватели на полимери, но също и други индустрии и цялото общество сподели при откриване на Форума председателят на Браншова асоциация Полимери  Цветанка Тодорова  и допълни , че затова е важно заинтересованите компании и организации да водят интензивен диалог с институциите, отговорни за прилагането на новото екологично законодателство“..

Председателят на БСК Добри Митрев отбеляза значимостта на темата, която е поставена на дискусия. Той сподели, че преди няколко години БСК стартира инициативата КРИК (КРъгова ИКономика) в подкрепа на бизнеса в прехода към кръговата икономика, която обединява браншови организации, предприятия от различни индустрии и компании със следните тематични направления: “Пластмаса и опаковки”, “Суровини и метали”, “Текстил и обувки”, “Хранителна индустрия”, “Земеделие и биомаса” и “Строителни отпадъци”. “Отдавна сме осъзнали, че индустрията на България трябва да бъде чиста, за да се развива устойчивост и, точно поради тази причината, вече 29 години при нас функционира активно Център „Чиста индустрия“. Изискванията към предприятията, особено при отчитане, се променят непрекъснато. Макар че работим с всички институции по темите, свързани с околната среда, нашето желание е да направим още по-здрав и ползотворен контакта с МОСВ”, каза председателят на БСК.

Експертите от Министерството на околната среда и водите запознаха присъстващите с последния вариант на текста на Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки, обсъден на последното заседание на Комисията по околна среда на ЕП. Регламентът се очаква да бъде гласуван до края на април, преди провеждането на изборите за нов Европейски парламент.

С Регламента се въвежда минимално рециклирано съдържание в пластмасовите опаковки, като от 1 януари 2030 г. минималния процент е:

30% за чувствителни при контакт с храни опаковки, с основен компонент полиетилентерефталат (PET); 10% за чувствителни при контакт опаковки, изработени от пластмасови материали, различни от PET; 30% за пластмасови бутилки за напитки за еднократна употреба.

За да се постигнат тези регулаторни изисквания за рециклирано съдържание, индустрията търси възможности за внедряване на нови технологии за химично рециклиране на отпадъци от опаковки, които не могат да бъдат преработени чрез механичното рециклиране.

Поставят се цели за намаляване на отпадъците от опаковки с 5% до 2030 г. в сравнение с базовата 2018 г. (10% до 2035 г. и 15% до 2040 г.), като държавите-членки се стремят да намалят най-вече отпадъците от пластмасови опаковки. 

В България процедурата за въвеждане на депозитна система  е на етап избиране на консултант за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Въвеждане на нов модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки в България.

Няколко основни видове опаковки, основно ПЕТ бутилките и индустриални фолиа се събират и рециклират механично.  Но има опаковки, които не могат да бъдат преработени с досега прилаганите технологии на механичното рециклиране, така че да се получи качествен регранулат за различни приложения.

Химическото рециклиране позволява използването на пластмасови отпадъци, особено суровини, които не са подходящи за механично рециклиране и понастоящем се изгарят или депонират, за производството на нови химикали, включително пластмаси. То може да осигури допълнителен висококачествен материал за голям брой приложения, по-специално за някои чувствителни към контакт опаковки (напр., фармацевтични продукти, храни и козметика). Химично рециклиране в промишлен мащаб в България може да се реализира като проект единствено от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

Едно от основните предизвикателства за разширяване на технологиите за химическо рециклиране е определянето на метод за определяне и изчисляване на съдържанието на рециклирани пластмаси. „Методът на масовия баланс с изключение на употребата за горива“ е най-добрият начин да се позволи на индустриалните системи да инвестират в технологии за рециклиране на отпадъци, при които се постига свободно разпределение между различните потоци суровини.

Повече по темата на https://www.bia-bg.com/

И на www.bap.bg