Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция, в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)


Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция, в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Срокът за кандидатстване е до 9 юни.

Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ до 9 юни.

Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни 2023 г. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда.

Повече на: https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/zapochva_priem_zastrahovane_produkciya/