Конференция за бъдещето на Европа: препоръки на гражданския панел по въпросите на изменението на климата, околната среда и здравеопазването


От 7 до 9 януари гражданският панел по въпросите на изменението на климата, околната среда и здравеопазването ще представи своите препоръки за Конференцията за бъдещето на Европа.

Срещите на работните групи в рамките на панела ще се проведат в кампуса на Колежа на Европа в Натолин (Варшава, Полша) в петък следобед и събота, а пленарните заседания ще се проведат в петък сутринта и в неделя в Двореца на културата и науката във Варшава. Двеста представители от всички държави членки, с различен профил и възраст ще вземат решение относно препоръките си за бъдещето на Европа.

Участниците ще изготвят препоръките си на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург на 1-3 октомври и онлайн на 19-21 ноември, като ще се съсредоточат върху следните направления: подобряване на начина на живот; опазване на околната среда и здравето ни; пренасочване на икономиката и потреблението; изграждане на общество, ориентирано към устойчиво потребление; и грижа за всички.

Цялата необходима информация, включително последния доклад за работата на този панел, можете да намерите на специалната уебстраница на Панел 3 Изменение на климата, околна среда и здравеопазване. Проектът на дневен ред е достъпен тук.

Как могат да бъдат проследени сесиите:

На живо

• на многоезичната цифрова платформа на Конференцията, или
• петък, 7 януари, на живо от 10.15 ч. българско време на мултимедийния център на Европейския парламент
• неделя, 9 януари, на живо от 11.00 ч. българско време на мултимедийния център на Европейския парламент

Европейски граждански панели в контекста на променящата се ситуация с COVID-19

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа ще се консултира с партньорските институти на място, както и с местните и националните органи при взимането на решение дали срещите на гражданските панели ще бъдат проведени или отложени с оглед на променящата се ситуация с COVID-19.

През декември 2021 г. Изпълнителният съвет реши да проведе заседанието на Панел 3 в хибридна форма: присъствено, при пълно зачитане на здравните мерки, въведени във Варшава, Полша, и онлайн, за да се даде възможност на всички панелисти да вземат участие. Само напълно ваксинирани участници ще могат да присъстват физически на събитието, като тези правила важаха и за провеждането на заседанието на панел 2, което се проведе във Флоренция през декември 2021 г.

В същото време Изпълнителният съвет реши да отложи заседанието на гражданския панел в Маастрихт (Нидерландия), първоначално предвидено за 14-16 януари, като то ще се състои когато условията и мерките в областта на общественото здраве позволят това.

Контекст

Европейските граждански панели, във всеки от който участват 200 панелисти, са ръководен от гражданите процес и са основен елемент на Конференцията за бъдещето на Европа. Разискванията в рамките на панелите се основават на мненията на гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди. Гражданите, участващи в панелите, са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование.

Всеки панел ще изготви препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа. Общо 80 представители на гражданските панели (от които най-малко една трета са на възраст между 16 и 25 години) ще участват в пленарните сесии на Конференцията, където ще представят резултатите от своите обсъждания в рамките на съответния панели и ще ги дискутират с членове на ЕП, национални политици, европейски комисари и други представители на европейските институции и гражданското общество.