Нов живот за потребителските стоки


Европейският Парламент прие на 7 април резолюция, в която изложи идеите си за въвеждане на право на поправка на уредите. През втората половина на годината се очаква Комисията да представи законодателно предложение по въпроса, който има ключово място в плана на ЕС за постигане на кръгова икономика до 2050 г.

Четири причини за въвеждане на правото на поправка

1) Проучване Евробарометър показва, че голямото мнозинство от потребителите в ЕС биха предпочели да ремонтират цифровите си уреди вместо да закупуват нови, но в крайна сметка са принудени да се откажат или да заменят старите поради недостиг на услуги за поправка или висока цена.

2) В някои случаи продуктите са проектирани така, че след известно време да престанат да работят (т.нар. планирано остаряване). Често частите на такива уреди не могат лесно да бъдат разглобени и заменени. По този начин производителите принуждават потребителите да купят нов продукт от тях.

3) Електронните отпадъци са най-бързо растящият източник на отпадъци в ЕС. През 2017 г. са били събрани над 3,5 млн. тона, но само 40% са били рециклирани. Вижте инфографика за фактите относно електрическите и електронните отпадъци.

4) Поправката на електронни устройства би намалила нуждата от ресурси за производството им, включително от редки суровини, с които ЕС не разполага.

Какво трябва да включва законодателството за правото на поправка

Европейският парламент последователно защитава правото на потребителите да поправят уредите си и е направил редица конкретни предложения за това как ремонтирането да стане по-ефективно и привлекателно.

Някои от идеите на депутатите за предстоящото законодателство са:
• да се повиши привлекателността на поправката за потребителите - например, чрез предоставяне на продукт заместител, докато трае ремонтът;
• да се задължат производителите да предоставят безплатно информация за това как може да се поддържа и поправя уредът, както и актуализации на софтуера за определен период;
• уредите да бъдат по-устойчиви и техните компоненти да могат да бъдат разглобявани и заменяни;
• да се осигури повече информация на потребителите за възможностите за поправка на даден уред;
• да се удължи гаранционният срок на продуктите.

Повече по темата на: https://www.europarl.europa.eu

Повече новини на https://www.europarl.europa.eu/news/bg