Фондът на фондовете предоставя ресурс от 25 милиона лева за микрокредитиране


Кредитите се отпускат с финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез финансовите посредници Първа инвестиционна банка, „Микрофонд“ и „СиС Кредит.“ Te ще предоставят микрокредити на стартиращи и социални предприятия.Изпълнителният директор на Фонда на фондовете Александър Георгиев подписа договорите с тримата избрани финансови посредници.

Първа инвестиционна банка ще получи 15 мл. публичен ресурс, ще осигури 4 825 000 лв частен капитал и ще отпусне кредити в размер на 19,3 млн. лв., Микрофонд – за 3,23 млн. лв., СиС Кредит – за 2,84 млн. лв. Средствата, които се предоставят от Фонда на фондовете, са с нулева лихва, за да могат финансовите посредници да предоставят кредит със значително по-ниска лихва от пазарната.

Около 850 предприятия ще могат да се възползват от предоставения ресурс в размер на повече от 25 млн. лв. Размерът на микрокредитите е от 5 000 до 48 895 лв. Кредитите са със срок на погасяване до 10 години с до 2 години гратисен период за погасяване на главницата по кредита.

„Това е една сериозна подкрепа за бизнес начинанията на стартиращите и социалните предприятия, както и в подкрепа на цялостната политика на държавата по отношение на пазара на труда. Целта на инструмента е да подобрим достъпа до финансиране на малките предприятия и на лицата от уязвимите групи“, каза изпълнителният директор на Фонда на фондовете Александър Георгиев, при подписването на договорите.

На събитието присъства Зорница Русинова, заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР, която припомни, че въпреки рекордно ниската безработица, в малките населени места няма реален голям бизнес, който да поеме част от работната сила тях. „Вярваме, че възможностите за микрокредитиране на предприемчиви хора, които в рамките на собственото си населено място могат да направят малка семейна фирма, е добър начин за създаване на заетост и подкрепа на иновативни мислещи хора, които искат да развиват свой бизнес“, коментира тя.

Изпълнителният директор на ПИБ Севдалина Василева каза, че като най-голяма българска банка, ПИБ винаги е подкрепяла предприемачеството. и обясни, че целта на банката е с тези средства да успее да достигне до максимално широк брой клиенти, на които да помогне за стартирането и развиването на собствен бизнес.” Ако приемем, че средния размер на кредитите, които ние ще отпускаме с тези пари, ще е около 30 хил. лева, средствата, които банката ще ангажира и ще управлява по този проект, ще са достатъчни за 660 кредита. „Проучванията показват, че помощта за един малък предприемач достига до още трима души. По този начин се изгражда една мрежа, която подпомага и стимулира развитието на икономиката“, допълни Василева.

Изпълнителният директор на Микрофонд АД Георги Бресковски уточни, че по новото споразумение ще финансират приоритетно проекти за закупуване на активи. До момента от Микрофонд са отпуснати около 70 кредита на обща стойност около 1 млн. лв. Клиентите на Микрофонд са създали около 85 нови работни места. Изпълнителният директор на СиС Кредит заяви, че условията за обезпеченост на кредитите ще бъдат още по-облекчени, ще се изисква минимално собствено участие на кредитополучателите. Много по-гъвкава ще бъде и схемата за усвояване и погасяване на кредита. Йончев уточни, че за първия транш са сключени около 40 договора на стойност около 500 000 лв.

Повече на https://mlsp.government.bg