ДФ „Земеделие“ одобри 148 общински проекта за над 44 милиона лева

ДФ „Земеделие“ одобри 148 общински проекта за над 44 милиона лева

0 коментара

Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. ДФ „Земеделие“ одобри 148 проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез подбор.

  • № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина,
  • № BG06RDNP001-7.002 – Училище,
  • № BG06RDNP001-7.007 – Спорт и
  • № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон.

Повече на http://www.dfz.bg/bg