МСП са важен фактор за растеж, създаване на заетост и благосъстояние в ЕС

МСП са важен фактор за растеж, създаване на заетост и благосъстояние в ЕС

0 коментара

Около това становище се обединиха министърът на икономиката Емил Караниколов и Улрике Рабмер-Колер, Президент на Европейската организация на занаятите, малките и средните предприятия /UEAPME/. Основната задача на организацията е да подкрепя МСП, като в нея членуват 12 млн. фирми с над 55 млн. служители.

На срещата, двамата обсъдиха възможностите за по-активно сътрудничество в провеждането на политики за насърчаване на малките и средни предприятия /МСП/.

Министър Караниколов заяви, че един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, който касае и МСП, е насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и иновации, и постигане на напредък по прилагането на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия. По думите му специален акцент ще бъде поставен и върху развитие на алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия при спазване на принципа „Мисли първо за малките“.

Улрике Рабмер-Колер изтъкна, че е важна подкрепата на традиционните малки и средни предприятия, които по време на кризата са създали над 80% от работните места в Европейския съюз.

Тя посочи проучване, според което малките и средни компании са 10 пъти по-потърпевши от бюрократични пречки, спрямо големите предприятия в ЕС.

Бяха разисквани и въпросите за по-лесен достъп до финансиране и до квалифицирани работници, от страна на МСП, за възможностите на дуалното обучение, както и процеса на дигитализация за МСП.