Приключи европейски проект свързан с подкрепа на жени, жертви на домашно насилие


15 партньора от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Швеция, България) завършиха успешно европейски проект “WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity, с основна цел икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор. Българският участник в проекта е Българският център на жените в технологиите ( БЦЖТ). Финална конференция по проекта се проведе в Европейския Парламент в Брюксел.

В рамките на конференцията бяха обсъдени резултатите от две годишните усилия на партньорите за създаване на програми за икономическа подкрепа на жени, жертва на домашно насилие в Европа и бяха представени: препоръки към правителствата на национално ниво; резултатите от проведеното по време на проекта изследване, както и финалния вариант на Наръчник за икономическа подкрепа на такива жени.

До края на годината у нас предстои разпространяване на Наръчника до всички кризисни центрове в страната, както и срещи лице в лице с представители на властта, с цел подобряване на политиките в сферата на домашното насилие. Проектът е финансиран по програма на Европейския съюз: „Права, равенство и гражданство“. Повече информация за него - на http://bcwt.bg/conference-wego

1678_1.jpg

Всички материали по проекта са направени с финансовата подкрепа на програма на Европейския съюз:“ Права, равенство и гражданство“. Отговорност за съдържанието на това прес съобщение носи БЦЖТ и то не рефлектира по никакъв начин върху възгледите на Европейската комисия.