МТСП представи приоритетите си от управленската програма на правителството

МТСП представи приоритетите си от управленската програма на правителството

0 коментара

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков  в сферата на социалната и демографската политика, за периода 2017-2021 г.
Най-малко 150 000 безработни ще повишат знанията, уменията и квалификацията си със средства от националния бюджет и оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ през следващите 4 години.  Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при представянето на приоритетите от управленската на правителството в областта на социалната и демографската политика. В тези сфери са заложени 8 приоритета, за чиято реализация ще се подготвят 4 нови закона и промени в 6 действащи закона.
Сред целите е  облекчаване на режима за издаване на разрешение за достъп до пазара на труда -„Синя карта на ЕС“  на висококвалифицирани работници от страни извън ЕС,  сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция с трети страни. В края на юни правителството одобри проекти на спогодби с Армения, Молдова и Украйна, посочи министърът на труда.
Министър Петков  подчерта, че МТСП предложи за обществено обсъждане промени в 3 закона, 4 правилника, 3 наредби и 1 постановление на Министерския съвет, в изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Сред приоритетите са и мерки за създаване на възможности за по-добро съчетаване на семейния и професионалния живот на родителите. 275 жени вече са се възползвали от възможността да се върнат на работа преди детето им да навърши 1 година и да получават 50% от обезщетението си за майчинство към заплатата си. Тази възможност влезе в сила преди около два месеца. По ОПРЧР предстои да се обяви операция „Родители в заетост“, която ще даде възможност на родители, които не са успели да запишат детето си на детска градина, да наемат детегледачка и да се върнат на работа, посочи Бисер Петков. МТСП ще работи и за подобряването на нормативната уредба в областта на гарантирането на правата на децата. За целта ще се разработи Закон за детето и семейството и ще се усъвършенстват процедурите по национално осиновяване чрез промени в Семейния кодекс, които се разработват с Министерството на правосъдието.
Повече на https://www.mlsp.government.bg.