АИКБ да стане посланик на малкия бизнес


Това предложиха от икономическото министерство на среща в Асоциацията на индстриалния капитал на България. В срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, заместник-председателят Кънчо Стойчев и членовете на Националния съвет на АИКБ Елеонора Негулова, Румен Атанасов, Илия Келешев и Марин Генов.

Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че Асоциацията е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. Тя представлява 3/4 от икономическите дейности в страната и над 10 000 компании. Асоциацията е говорител на малкия и среден бизнес в страната и има изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините у нас.

Проблемите, които представителите на АИКБ поставиха, са липсата на кадри за основните сектори на икономиката, подобряването на бизнес климата у нас и липсата на държавен орган, който да се бори последователно с бюрокрацията. Министър Караниколов призна, че министерството е загрижено за липсата на двустранни договори за внос на персонал. Той обеща да подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование, за да може учащите със стипендии или държавна поръчка да имат конкретен ангажимент към българските компании.

По отношение на регулаторните режими в страната, министър Караниколов поиска справка за конкретни текстове на закони, които затрудняват бизнеса и подчерта, че ще следва принципа със събирането на държавни такси да не се формират печалби. Такъв според него е случаят в Агенцията по вписванията и Патентното ведомство. Васил Велев посочи, че такива такси се събират за услугата по вписване на финансовия отчет на фирмата в Търговския регистър, за свидетелство за съдимост и за удостоверението за отсъствие на задължения. Като за последната услуга, спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки, фирмата плаща такса освен за общината, където оперира, и на Столична община. Велев припомни, че АИКБ е подготвила проект на Постановление на МС за отпадане на класовете и доплащането към заплатата за прослужено време. Той даде пример с БАН, където този принцип на заплащане води до това хигиенистките в предпенсионна възраст да взимат по-голяма заплата от младите учени. Икономическият министър се ангажира да внесе проекта за Постановление в МС, като настоя въпросът аргументирано да бъде представен и на срещата с работодателските организации този четвъртък. Той ще обсъди с бизнеса на 1 юни т.г. и възраженията относно административното определяне на минималната заплата в страната, както и конкретните предложения за промяна на тази практика.

От икономическото ведомство предложиха АИКБ да стане посланик на малкия бизнес. Представителите на Асоциацията изразиха готовност да поемат тази роля, като предлагат в четвъртък да се обсъди и вариант - на ротационен принцип тази функция да се делегира на всички национално представени работодателски организации.