Ще преодоляваме недостига на специалисти със стимули, а не със санкции


Това заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на среща с ръководителите на национално представителните работодателски организации. Единствено стимули, а не санкции могат да помогнат за осигуряване на достатъчно квалифи цирани специалисти за българската икономика. Около този принцип се обединиха министърът на образованието и науката проф. Николай Денков и ръководителите на национално представителните работодателски организации на среща днес.

Един от възможните работещи механизми в тази посока е въвеждането на държавни стипендии за обучение в дефицитни професии и специалности, предложи Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. МОН ще работи в тази посока, обеща министър Денков. Той е убеден, че наказателната мярка висшисти да възстановяват разходите за своето обучение в България, ако работят в чужбина, би имала обратен ефект: „Такова изискване би изгонило младите хора от българските университети“, смята министърът.

Проф. Николай Денков приветства всякакви съвместни инициативи на бизнеса с общините и училищата, които отговарят на интересите на всички страни. Държавата ще подкрепи също общите проекти между бизнеса и науката не само на национално, но и на регионално ниво.

Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев посочи няколко основни проблема, за решаването на които държавата и работодателите могат да работят заедно. Качеството на професионалното образование и обучение, балансът между търсене и предлагане на специалисти, квалификацията на учителите са само част от тях.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов предложи съдействието на бизнеса при изготвянето на учебниците по предприемачество и в провеждането на самото обучение.

Васил Велев настоя финансирането да се обвърже с потребностите на икономиката, а не прилагания в момента принцип „Парите следват ученика и студента“. Той напомни, че от 2014 г. се чака Наредба за защитените професии, която поне частично да спре упадъка на професионалните гимназии.

Работодателите обърнаха специално внимание на необходимостта от пълни регистри на дипломите за всички образователни степени и удостоверенията за професионална квалификация. В момента например няма регистър на документите за професионална квалификация, издавани от лицензираните центрове към НАПОО.

„В момента ни ползват като помощно средство, а ние искаме да сме вътре в образователния процес, като участваме например в подготовката на програмите и в провеждането на практическото обучение“, заяви Иван Бойков – заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и изпълнителен директор на Камарата на строителите в България. „Всички повдигнати теми са приоритетни за екипа на МОН. Разчитам на вашата подкрепа, за да ги реализираме“, посочи министър Николай Денков.