Двустранна Спогодба за социална сигурност подписаха България и Черна гора


Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и вицепремиерът и министър на външните работи и европейска интеграция на Черна гора Игор Лукшич подписаха днес двустранна Спогодба за социална сигурност, с която се гарантират социалните права на лицата, работили или работещи в двете страни. Тъй като Спогодбата урежда и правата на гражданите, свързани с ползването на медицински услуги и медицинска помощ, втори подпис под нея от българска страна, постави и министърът на здравеопазването Петър Москов.

„С подписването на днешната Спогодба отваряме вратата за свободно придвижване на граждани на двете страни, при които се запазват социалните и здравните права. Тя е реален израз на подкрепата ни към Черна гора в нейното Евро-Атлантическо развитие“, отбеляза след подписването министър Калфин. Той допълни, че новият документ ще замести и осъвремени Спогодбата между двете държави от 1957 г. “Правната база днес има по-различни изисквания и с този документ ние на практика осъвременяваме отношенията между двете страни. Най-важното е, че чрез подписването на тази спогодба ние улесняваме свободното движение на хора между двете страни – пътувайки от едната в другата страна, хората няма да се притесняват за техните социални или здравни права“, отбеляза още министър Калфин.

Той подчерта още, че сътрудничеството на България със страните от Югоизточна Европа е приоритетно за страната ни и припомни, че през месец май ще бъдем домакини на международна министерска конференция по линия на Процеса на сътрудничество между страните от Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), посветена на демографията. Подписването на Спогодбата за социална сигурност беше реализирано в рамките на работното посещение на министър Лукшич в България, на което домакин е министърът на външните работи Даниел Митов.

Допълнителна информация за спогодбата:

По отношение на Република България Спогодбата урежда правата, свързани с ползване на медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, правата, които се предоставят от държавното обществено осигуряване при временна неработоспособност, майчинство, инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, безработица, както и месечните семейни помощи за деца. По отношение на Черна гора спогодбата предоставя права, свързани със здравното осигуряване, здравеопазване и майчинство, пенсии и осигуряване за инвалидност, трудови злополуки и професионални болести, обезщетения при безработица, както и детски помощи.

С Административното споразумение се въвеждат процедурните правила за прилагане на Спогодбата. За да влезе в сила Спогодбата е необходимо тя да бъде ратифицирана от Народното събрание.