МИР Отвори процедура за кандидатстване с бюджет 117,5 млн. лв. за семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти


МИР Отвори процедура за кандидатстване с бюджет 117,5 млн. лв.  за семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти.  Срокът за подаване на проекти за финансова подкрепа е до 16 септември. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите на семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите е 15 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП, е до 75% за семейните предприятия и тези от творческите индустрии, а за фирмите от сектора на занаятите – до 85%.

Предприятията могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси във фирмите.

 Всеки проект може да получи от 15 000 лв. до 150 000 лв. по програмата „Конкурентоспособност“, която се администрира от Министерството на иновациите и растежа

Кандидатстването е изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a7078bcc-df9d-49ba-…

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16 септември 2024 г.

Повече информация на 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Login