Хибридно събитие даде старт на  проект „Партньорство за промени“ на БТПП


Българската търговско-промишлена палата, в качеството си на национално представителна организация на работодателите, стартира проект „Партньорство за промени“ по операция „Социално партньорство“ с финансовата подкрепа на ПРЧР.

Проектът си поставя високата цел да подпомогне адаптирането на работодателите и на заетите лица към  промените свързани с дигиталната и зелената трансформация, като част от Европейската стратегия за Двоен преход на развитие.

Събитието бе открито от председателят на Палатата  Цветан Симеонов  които акцентира  на изискването проектът да допринесе за устойчив растеж и устойчиви  резултати в динамично променящите се условия на двоен преход от дигиталната и зелената трансформация, и подчерта, че с изпълнението му  Палатата търси иновативни решения за ускоряването на този процес.

Ръководителят  на проекта Беата  Папазова запозна участниците в срещата с целите,   планираните дейности и очакваните резултати по проекта. 

В рамките на проекта ще се проведат няколко проучвания, включително и онлайн допитване,  ще се подготвят анализи и оценки, ще се подготвят модели за учене през целия живот.

Акцент на проекта е вътрешната мобилност на работната сила, ще се проведе онлайн проучване върху факторите влияещи върху вътрешната мобилност, ще се проучат Добри  европейски и световни практики, ще се изготви Оценка Помагало за икономическата ефективност на мобилността. Ще се търсят и начини за стимулиране на географската трудова мобилност в страната за преодоляване на дисбалансите в териториалното разпределени на заетите лица с определени умения и професии.

Проектът ще подготви пакет от Мерки за насърчаване мобилността с фокус върху регионалния аспект, с фокус степен на Кръговата икономика и с фокус на дигитализацията. Ще се проведат целенасочени действия за повишаване на капацитета на регионалните и на браншовите структури на Палатата за по-активното им участие в социалния диалог и в колективното трудово договаряне, както и във всички етапи на цикъла на Европейския семестър и развитието на индустриалните отношения в контекста на Индустрия 4.0.

Проект „Партньорство за промени“ ще се осъществи в партньорство с КТ „Подкрепа“ и с  КНСБ, с които Палатата има  успешни  предходни общи проекти.

В събитието- присъствено и онлайн се включиха представители на браншови организации, на консултантски фирми, журналисти, предприемачи, синдикалисти. 

Повече на https://www.bcci.bg/news/20131