България се нуждае от кадри с добро образование, по търсените от работодателите професии


България се нуждае от кадри с добро образование, по търсените от работодателите професии

Това се казва в писмо от Асоциация на индустриалния капитал в България до министъра на образованието проф. Галин Цоков във връзка с определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България за учебната 2024/2025 година.

В Писмото, подписано от председателя на АИКБ Васил Велев, се казва още

„относно предстояща среща с Вас и Вашия екип, за обсъждане на Националната карта на висшето образование разчитам, че в рамките на месец февруари ще имаме такава възможност да обсъдим нейното по ефективно прилагане като инструмент за правилно планиране на ДПП, както и да обсъдим поставените по-горе други въпроси както и последващото реализиране на приема, подготовка на студентите, концепция за въвеждане на дуалното обучение в сферата на висшето образование, ревизия на компрометиралия се принцип на финансиране „парите следват студенти…

Писмото е в прикачения файл,ТУК